תיקי תיעוד \ תמונות
שם אתר: מספר אתר:
שכונה: רחוב:
גוש: חלקה:
התוכן המוצג בתיקים הינו באחריות בלעדית של עורך תיק התיעוד
 מספר אתרשם אתרשכונהרחוב 
  4 בית מגורים ברח' שמואל הנביא 38  שמואל הנביא 
  6 חצר משהיוף רחובות הבורכריםרחובות הבוכרים 
  7 בית דוידוף, בי"ס אורט, בי"ס עמל, הגימנסיה העברית לשעבר רחובות הבורכריםרחובות הבוכרים 
  8 בית שמחיוף רחובות הבורכריםישראל אהרון פישל 
  9 בית רובינוף רחובות הבורכריםתלמודי אברהם 
  10 בית יהודיוף-חפץ, הארמון, בי"ס שפיצר רחובות הבורכריםעזרא 
  14 חצר אהרונוף, ביהכנ"ס בית מנחם ו- 3 ברושים רחובות הבורכריםיחזקאל 
  17 שכונת מקור ברוך    
  20 בית "צעירת מזרחי" , לשעבר מקור ברוךרש"י 
  21 מבנה ברח' אלעזר המכבי 10 מקור ברוךאלעזר המכבי 
  22 בית ברח' אלעזר המכבי 6 מקור ברוךאלעזר המכבי 
  23 בית היתומים הסורי, שנלר  מלכי ישראל 
  25 בית פין, בית הגדנ"ע, בית ברכה  עובדיה 
  26 בית שעון השמש, ביהכנ"ס זהרי חמה + בית הכנסת אורחים  יפו 
  27 שכונת מחנה יהודה שוק מחנה יהודה 3  
  29 בית ברחוב אלפנדרי 17  אלפנדרי 
  30 לשכת הבריאות המחוזית- המוסתשפה שוק מחנה יהודה 3יפו 
  33 בית קטאן- 2 בנינים  ישעיהו 
  36 שכונת זכרון משה    
  38 בית כנסת אהל יעקב  חפץ חיים 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...